Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Yaacomm, gevestigd aan Bargelaan 200, 2333 CW te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.yaacomm.com

Element Offices, Bargelaan 200, 2333 CW Leiden

Telefoon: 071 513 92 21

Jeannette Mast is de Functionaris Gegevensbescherming van Yaacomm. Zij is te bereiken via info@yaacomm.com.

Yaacomm verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze diensten gebruikt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

E-mailadres
Als u een reactie op onze website zet of wanneer u verzoekt om meer informatie verwerken wij uw e-mailadres.

Voor-/achternaam
Als u een reactie achterlaat op onze website of als u verzoekt om meer informatie, verwerken wij uw voor- en/of achternaam.

Internetbrowser
Google Analytics biedt de mogelijkheid om te zien welke browser en welk apparaat bezoekers gebruiken. Deze informatie hebben wij helemaal anoniem gemaakt doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Yaacomm verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Yaacomm verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie op uw verzoek
  • Yaacomm analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Yaacomm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yaacomm) tussen zit.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Yaacomm gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Yaacomm heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Yaacomm maakt gebruik van Google Analytics, maar heeft de gegevens van de bezoekers via  Google Analytics laten anonimiseren. De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:

  • Het ‘amendement gegevensverwerking’ voor het account van Yaacomm is geaccepteerd.
  • Het IP-adres van Yaacomm is geanonimiseerd.
  • Gegevens delen met Google is uitgezet
  • Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet.
  • De optie voor User ID’s is uitgeschakeld.

Hierdoor kunnen deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om u als individu te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met medewerkers van Google.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yaacomm en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yaacomm.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yaacomm wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: Contact met de autoriteit persoonsgegevens

Yaacomm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yaacomm.com.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Yaacomm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Duur
Onbeperkt

Reden
Wanneer u een reactie achterlaat op onze website worden uw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat deze reactie wordt verwijderd.

Zoals eerder in deze privacyverklaring genoemd: om uw gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met info@yaacomm.com. Wij reageren binnen 30 dagen.