App Werken in de sport gelanceerd!

App Werken in de sport gelanceerd!

Deze week vierden we de oplevering van de app Werken in de sport. Deze app is bedoeld voor alle medewerkers en werkgevers in de sportsector, voor alle vragen en informatie over de CAO Sport. Ook bevat de app de ‘denk-mee-functie’ om input over arbeidsvoorwaarden en werken in de sport te geven.

In het najaar zijn de sociale partners, werkgevers (WOS) en werknemers (FNV Sport en Bewegen), gestart met een intensief traject, het ontwikkelen van een cao-app voor de cao-sport. Het was het begin van een mooie samenwerking. “Niet alleen tussen de sociale partners maar ook met de app bouwer, Yaacomm. Wanneer je het eens bent met elkaar over de inhoud en het doel wat je wilt bereiken komt de rest van zelf”, zegt een vertegenwoordiger van FNV.

Modernisering

Het doel van een cao-app heeft de opdrachtgever als volgt geformuleerd:

Intensivering van betrokkenheid werkgevers en werknemers bij totstandkoming cao. Een app kan eraan bijdragen makkelijker input te verkrijgen vanuit werkgevers- en werknemers kant t.a.v. cao-onderwerpen en ook helpen om relevante informatie te delen met deze groepen.

Bewustwording werkgevers en werknemers t.a.v. mogelijkheden binnen cao. Door werkgevers en werknemers intensiever te betrekken bij de modernisering van de cao zullen ze beter op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de huidige en nieuwe cao.

Laagdrempelig

De FNV was erg te spreken over de samenwerking met Yaacomm. “Het doel van de cao-app hebben we weten te realiseren met behulp van advies van Yaacomm. Die hebben ervoor gezorgd dat de app voorzien is van tools die ervoor zorgen dat de app heldere en juiste informatie geeft aan iedereen die te maken heeft met de cao-sport. De app is laagdrempelig en overzichtelijk. Mooie aan het traject is dat we er een goede app aan overgehouden en een duurzame samenwerking. Dit was het begin want het blijft niet bij deze versie van de app. Het smaakt naar meer!”Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over een app? We staan voor u klaar.